HEAB Marine Biotechnology AB

HEAB utvecklar och försäljer bekämpningsmedel mot havstulpan på undervattensytor t.ex. fartyg. Produkten är ett effektivt tillsatsmedel för många typer av marina antifoulingfärger. Den verksamma tillsatsen utgörs av så kallade makrolider som är mikrobiella naturmedel och ofarliga för människan. Den effektiva inblandningskoncentrationen är endast ca 0.1%. En så låg koncentrationen medför att oönskat läckage i marin miljö är mycket litet. Endast ca 10 ml makrolid lösning behövs tillsättas per liter färg. En färgyta med en sådan tillsats håller havstulpanerna borta i ca 3 år. Makroliderna ersätter, helt eller delvis, koppartillsats i marina antifoulingfärger. Makrolider har ej effekt mot alger eller slembildande mikroorganismer.


  Förenklad molekylbild av en makrolid. Medlet stör koordinationen av havstulpanernas rörelser. Djuret kan inte fånga näring och dör av svält.
  Nyhet (publicerad 10 mars 2015 av HEAB Marine Biotechnology AB)   
                        

Den 7 mars höll Hans Elwing, professor och en av grundarna till HEAB Marine Biotechnology AB, ett föredrag om marin antifouling på Svenska båtunionens miljökonferens på Älvsjömässan i Stockholm. Du som inte var där kan läsa delar av det dokument som låg till grund för föredraget. Klicka på nedanstående länk så kommer du till en kort version av presentationsunderlaget i pdf-format.

PDF-version om marin antifouling


                     

 

Havstulpaner och antifouling

                                  
 Närbild på havstulpan. Den här gynnaren ska man akta sig för om man är båtägare.    När de koloniserar i täta mattor kan de ställa till stort förtret..    Ofta blir det för mycket havstulpaner. Det blir då
 kostsamt med ökad bränsletillgång och rengöring på land.
 
  • http://heab-marine.se/blog45.asp